Law Firm Lora Maxic & Co

משרד עו"ד לורה מקסיק ושות'

 • זכויות אזרח
 • זכויות כלכליות
 • עתירות לבג״ץ
 • עטירות מנהליות והחלטות מדינה.
 • גירושים
 • מזונות
 • משמורת פירוק ושיתוף
 • נישואים אזרחיים
 • ייצוג קבלנים ומכרזים
 • חוזרים
 • עתירות מנהליות
 • מימוש זכויות כלכליות
 • פשיטת רגל ליחידים
 • פשיטת רגל לעסקים
 • הסדרים מול הבנקים
 • פירוק חברות
 • רכישה ומכירת נדל״ן
 • ייצוג דיירים
 • ייצוג קבלנים
 • תביעות/חוזים
 • קבלת אזרחות
 • קבלת מעמד תושב
 • עתירות לבג״ץ מימוש זכויות
 • ועדות הומניטריות ומשרד הפנים
שינוי גודל גופנים